logo

Chính sách trả hàng và hoàn tiền

1. Điều kiện trả hàng

Khách hàng đồng ý rằng cô ấy/anh ấy chỉ có thể yêu cầu trả hàng và hoàn tiền trong các trường hợp sau:
• Khách hàng đã thanh toán nhưng không nhận được sản phẩm;
• Sản phẩm bị lỗi hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển;
• Cửa hàng giao sai sản phẩm cho Khách hàng (VD: sai kích cỡ, sai màu sắc, v.vv...);
• Sản phẩm Khách hàng nhận được khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin mà Cửa hàng cung cấp trong mục mô tả sản phẩm;
• Cửa hàng đã tự thỏa thuận và đồng ý cho Khác hàng mua trả hàng.

2. Không thay đổi ý định mua hàng

Trừ khi được đề cập trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này, các trường hợp trả hàng do Khách hàng thay đổi ý định mua hàng sẽ không được chấp nhận. 

Lưu ý: Nếu Khách hàng muốn đổi từ sản phẩm này qua sản phẩm khác thì cửa hàng vẫn sẽ hỗ trợ nhưng chi phí gửi hàng đổi Khách hàng sẽ phải chịu.

3. Tình trạng của hàng trả lại

Để hạn chế các rắc rối phát sinh liên quan đến trả hàng, Khách hàng cần lưu ý cần phải gửi trả sản phẩm bao gồm toàn bộ phụ kiện đi kèm, hóa đơn VAT, tem phiếu bảo hành... nếu có và sản phẩm phải trong tình trạng nguyên vẹn như khi nhận hàng. 9Tech khuyến khích Khách hàng chụp lại ảnh hoặc quay video sản phẩm ngay khi nhận được để làm bằng chứng đối chiếu/khiếu nại về sau nếu cần. 

4. Chi phí trả hàng

- Nếu Khách hàng trả hàng do lỗi của Cửa hàng thì Cửa hàng sẽ chịu hoàn toàn chi phí vận chuyển

- Nếu Khách hàng trả hàng do lỗi nhà sản xuất hoặc thay đổi ý định mua hàng thì Khách hàng sẽ chịu hoàn toàn chi phí vận chuyển

5. Hoàn tiền cho Hàng trả lại

9Tech sẽ chỉ hoàn tiền cho Khách hàng khi Cửa hàng xác nhận đã nhận được Hàng trả lại với tình trạng đúng như quy định ở trên. Tùy từng trường hợp, tiền hoàn trả sẽ được chuyển vào thẻ tín dụng/tài khoản ngân hàng được chỉ định của Khách hàng.

Lưu ý: Với đơn hàng COD, Người mua có trách nhiệm phải cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để nhận tiền hoàn trả.

Quản lý thông báo